Μαζί χτίζουμε υγιεινές διατροφικές συνήθειες! Κάντε την τροφή σύμμαχό σας και όχι εχθρό σας…

Έχοντας μακρόχρονη εμπειρία, αγάπη για την επιστήμη της διατροφής και τις κατάλληλες εξειδικεύσεις, είμαι σε θέση να προσεγγίζω κάθε ασθενή εξατομικευμένα, με ενσυναίσθηση, δίνοντάς του παράλληλα το χρόνο που χρειάζεται για να εκφράσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του. Στόχος μου είναι η επιστημονικά ορθή ενημέρωσή σας σχετικά με τη διατροφή και τον ρόλο που κατέχει τόσο στην πρόληψη όσο και στη θεραπεία διαφόρων ασθενειών.

«Τροφή δέ τό τρέφον, τροφή δέ τό οἷον, τροφή δέ τό μέλλον»